Shkupi me iniciativë ekologjike, kompenson familjet që ngrohen me pelet

15.11.2017 12:56
Shkupi me iniciativë ekologjike, kompenson familjet që ngrohen me pelet

Prej sot fillon paraqitja për kompensim të një pjese të shpenzimeve të qytetarëve në rajonin e Bashkisë së Shkupit për blerje të stufave me peleta për vitin 2017.

Bashkia e Shkupit, me qëllim që t’i stimulojë shkupjanët për shfrytëzim të burimeve ripërtëritëse të energjisë për ngrohje të shtëpive të veta, të cilat minimalisht ndotin ajrin dhe tokën dhe nuk ndikojnë ndaj ndryshimeve klimatike, banorëve të cilët do të blejnë stufa me peleta nga dita e shpalljes së konkursit publik, ndërkaq përfundimisht me datën 22 të këtij muaji, do t’u sigurojë kthim të mjeteve në vlerë prej 70 përqindëve, por jo më shumë se 30 mijë denarëve me kyçje të tatimit personal të të ardhurave.

Konkursi publik zgjat shtatë ditë kalendarike prej ditës së publikimit, përfundimisht me 22 nëntorin e vitit 2017 dhe do të realizohet sipas parimit “ai që vjen i pari shërbehet i pari”.

Të drejtë pjesëmarrjeje në këtë Konkurs publik kanë banorët e Shkupit në komunat, Aerodrom, Gazi Babë, Kisella Vodë, Karposh, Çair, Shuto Orizarë, Qendër, Gjorçe Petrov, Butel dhe Saraj, të cilët do të blejnë stufë me peleta për ngrohje të hapësirës së tyre banesore prej ditës së shpalljes së konkursit publik deri në ditën e përfundimit të konkursit dhe do të parashtrojnë kërkesë për shfrytëzim të së drejtës së kompensimit.

Në konkurs publik nuk kanë të drejtë të marrin pjesë amvisëritë të cilat kanë kyçje në ngrohjen qendrore të qytetit, pa marrë parasysh nëse e shfrytëzojnë atë, si dhe pronarët e objekteve banesore të cilët ende janë në fazën e ndërtimit dhe nuk jetojnë në objektet.