Kuvendi mblidhet sot, demarkacioni jashtë rendit të ditës

22.09.2016 08:19
Kuvendi mblidhet sot, demarkacioni jashtë rendit të ditës

Kuvendi i Kosovës mblidhet sot në një seancë të rregullt plenare. Në pikat e rendit të ditës që janë përcaktuar nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit, nuk është paraparë marrëveshja e Demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi.

Ndonëse riprocedimi i saj është i mundur të ndodh pas takimit mes Qeverisë dhe opozitës, të cilin e ka paralajmëruar kryeministri, Isa Mustafa, në fillim të tetorit, pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

R e n d i  i  d i t ë s

Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

Koha për pyetje parlamentare,

Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.05/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit . nr.04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.04/L-168,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.05/L-114 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës,

Shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2015,

Emërimi i një anëtari në Komisionin për Kërkesa Pronësore,

Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Media,

Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e dy anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

Propozimi i GP të AAK-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.