KMDLNj: Policia shqiptare shkel të drejtat e qytetarëve të Kosovës

24.03.2017 12:28
KMDLNj: Policia shqiptare shkel të drejtat e qytetarëve të Kosovës

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ) e konsideron shkelje të të drejtave të njeriut, konfiskimin e dokumenteve zyrtare (lejes së qarkullimit dhe të patentës së shoferit)  nga autoritet e Shqipërisë, nëse kosovarët shkaktojnë kundërvajtje në shtetin shqiptar.

Sipas KMDLNJ-së, kjo është edhe shkelje e lëvizjes së lirë.

Përmes një komunikate, KMDLNJ-së ka thënë se  kohëve të fundit janë shtuar ankesat e qytetarëve të Kosovës për shkeljet që u bëhen gjatë udhëtimit me vetura në territorin e Shqipërisë për faktin se, për kundërvajtjet në trafik autoritetet shqiptare ua konfiskojnë lejet e qarkullimit, patentë shoferin etj, duke i detyruar pastaj që pas disa ditëve të drejtohen në gjykatën përkatëse.

“KMDLNj nuk e sheh ndonjë bazë ligjore që e mbështet këtë veprim të autoriteteve shqiptare dhe vlerëson se kjo është në kundërshtim të plotë me standardet për të drejtat e njeriut përkatësisht për garantimin e lëvizjes së lirë”, thuhet në reagim.

Në fakt, ata që shkelin ligjin e komunikacionit në Shqipëri (shtetasit e Kosovës), sipas KMDLNJ-së, do të duhej të kishin mundësi ta paguajnë menjëherë dënimin në vendin e kundërvajtjes apo, në raste më të rënda duhet të dërgohen në gjykatën më të afërt ku do ta paguanin dënimin “e jo t’u konfiskohen dokumentet dhe të urdhërohen që pas 4,5 dite të lajmërohen në gjykatë e që përveç dënimit të shqiptuar, paraqet humbje të kohës dhe shpenzime tjera shtesë të panevojshme”.

Në kohën e fluksit më të madh (sezona turistike, ndonjë ngjarje sportive apo gjatë fundjavës) kryesisht bëhen patrullime të përbashkëta të policive të dy vendeve (të trafikut rrugor), andaj sipas KMDLNJ-së, nuk ka asnjë arsye që dokumentet të konfiskohen kur dënimi mund të paguhet menjëherë.

“Autoritetet kosovare, Ministria për Punë të Brendshme, Ministria për Punë të Jashtme dhe Ambasada e Kosovës në Tiranë duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme duke kërkuar sqarime nga autoritetet shqiptare në mënyrë që të jenë në gjendje t’i sqarojnë pastaj qytetarët e Kosovës”, thuhet në reagimin e KMDLNJ-së.

Madje ky Këshill thotë se nuk do të duhej të kishte, eventualisht, marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë që e përligjin këtë veprim diskriminues “siç është konfiskimi i dokumenteve në kohën nuk ka mënyra tjera të trajtimit të këtyre rasteve siç edhe veprojnë vendet e rajonit”.

“Autoritetet e trafikut rrugor të Shqipërisë ndaj qytetarëve të Kosovës i zbatojnë standardet e dyfishta; nëse kanë mundësi në vend të tiketave të dënimit u marrin para si mito dhe në rast se nuk kanë mundësi të mitosen atëherë i shqiptojnë dënimet e larta dhe i konfiskojnë dokumentet”, thuhet në reagim.

“KMDLNj nuk i mbron shkelësit e rregullave të trafikut dhe nuk i amniston nga gabimet mirëpo fuqishëm e kundërshton konfiskimin e dokumentacionit kur ajo mund të zëvendësohet me një masë tjetër”, thuhet në reagim, njofton RTKlive.

Prandaj, KMDLNJ kërkon nga autoritetet kosovare të ndërhyjnë në mënyrë që kjo dukuri negative të mënjanohet ndryshe edhe autoritetet kosovare do të bëhen pjesë e mekanizmit të shkeljes së të drejtave të njeriut apo do të përligj kushtëzimin si mjet i palejuar dhe i dënueshëm që autoritetet shqiptare po e përdorin deri më tani.