Hedhja e fëmijëve nga kulmi për të sjellë fat – riti i pazakontë fetar në Indi

02.08.2017 08:45
Hedhja e fëmijëve nga kulmi për të sjellë fat – riti i pazakontë fetar në Indi

Kjo traditë është e vjetër shumë shekuj, por është ndaluar në vitin 2011. Në disa pjesë të Indisë edhe më tutje ekziston riti bizar ku bebet hidhen nga kulmi i xhamisë.

Udhëheqësi fetar i myslimanëve i hedhë fëmijët nga lartësia prej 10 metrave, dhe ata poshtë i pret një grup i meshkujve të cilët i kapin bebet me ndihmën e batanijes.

I gjithë rituali bëhet për atë që fëmijët gjatë jetës së tyre t’i përcjellë fati i mirë.

Kjo traditë është e vjetër disa shekuj, por është ndaluar në vitin 2011. Mirëpo, në disa vise edhe më tutje po kryhen këto ceremoni ilegale.