Gjykata në Ferizaj e dënon me 8 vjet burgim të akuzuarin për grabitje

24.03.2017 13:46
Gjykata në Ferizaj e dënon me 8 vjet burgim të akuzuarin për grabitje

Gjykata Themelore në Ferizaj ka shpallur fajtor Xh.S për grabitje.

Kjo gjykatë i shqiptoi dënimin me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë vitesh dhe dënim me gjobë në shumë prej tremijë euro.

Sipas njoftimit nga gjykata Xh.S, gjatë vitit 2015 në Ferizaj, si anëtar i grupit ka hyrë në shtëpinë e A.S së bashku edhe me dy persona tjerë,  të maskuar nën kërcënimin e armës  kanë përvetësuar pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit.

“I dëmtuari G.S i cili ishte i vetëm në shtëpi, është tërhequr zvarrë nëpër shtëpi duke i kërkuar parat e babait të tij i cili posedon një ndërmarrje për këmbimin e valutave, duke ia drejtuar revolen, me ç’rast kanë filluar të demolojnë orenditë e dhomave, ku kanë gjetur dymijë e treqind (2.300) € euro dhe stoli ari në vlerë rreth njëmijë e katërqind (1.400)€”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq akuza për armëmbajtje ndaj Xh.S nuk është vërtetuar.