G7 kërkon ndryshimin e teksteve të Edukatës qytetare

22.11.2017 16:01

"Në Kosovë gjeneratat e reja përmes teksteve shkollore të Edukatës qytetare edukohen se fuqizimi ekonomik është jo i domosdoshëm dhe është shkaktar kryesor i prishjes së familjes, e cila ka ndikuar edhe në shtimin e numrit të shkurorëzimeve"

G7 kërkon ndryshimin e teksteve të Edukatës qytetare

Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës-G7 shpreh shqetësimin e saj ndaj mënyrës së edukimit të brezave të rinj lidhur me fuqizimin ekonomik të gruas përmes teksteve shkollore të Edukatës qytetare.

Kjo OJQ thotë se përderisa fuqizimi ekonomik i gruas në botë vlerësohet si parakusht për zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, në Kosovë gjeneratat e reja përmes teksteve shkollore të Edukatës qytetare edukohen se fuqizimi ekonomik është jo i domosdoshëm dhe është shkaktar kryesor i prishjes së familjes, e cila ka ndikuar edhe në shtimin e numrit të shkurorëzimeve.

“G7 konsideron që ky mesazh dhe kjo mënyrë e të edukuarit përmes teksteve shkollore të Edukatës qytetare është në kundërshtim me parimet themelore të të drejtave të njeriut si dhe barazisë gjinore. G7 vlerëson që fuqizimin ekonomik i gruas është e drejtë parësore dhe fuqizim i shoqërisë, është investim i të ardhmes, rrugë për zhvillim ekonomik si dhe garantues i prosperitetit të vendit.

Kërkojmë nga Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë që të bëjë rishikimin e teksteve shkollore si dhe plan-programit mësimor të lëndës së Edukatës qytetare, të cilat janë në kundërshtim të plotë me parimet themelore të të drejtave të njeriut si dhe barazisë gjinore, duke dhënë mesazh dhe perceptim të gabuar mbi fuqizimin ekonomik të grave në Kosovë”, thuhet në reagim.