Fotografët kreativë që dinë si të shfrytëzojnë hijet

24.09.2016 10:36
Fotografët kreativë që dinë si të shfrytëzojnë hijet

14 fotografë kanë shpërndarë fotografi në të cilat hijet janë shfrytëzuar si plotësim interesant i tyre.

creative-hard-shadow-photography

creative-hard-shadow-photography

creative-hard-shadow-photography

creative-hard-shadow-photography

creative-hard-shadow-photography

creative-hard-shadow-photography